Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Nội dung khóa học MasterCAM Mill – Lập trình và mô phỏng phay 3D

Nội dung khóa học MasterCAM Mill – Lập trình và mô phỏng phay 3D

Ưu điểm chương trình
-        Học thử miễn phí trước khi đóng học phí.
-        Hướng dẫn phương pháp học và cài đặt phần mềm miễn phí.
-        Học phí hợp lý
-        Học với các giáo viên có nhiều năm sử dụng và đào tạo MasterCAM.
-        Được cung cấp tài liệu và bài tập thực tế miễn phí.
-        Không giới hạn thời gian học
-        Đào tạo ONLINE cho học viên ở xa
Các đối tượng tham gia
-        Các bạn sinh viên
-        Các kỹ sư sản xuất
-        Các kỹ sư lập trình gia công
-        Các nhà quản lý sản xuất
Thời lượng
-        Học trong vòng 45 tiếng/15 buổi.
-        Mỗi buổi kéo dài 3 tiếng.
     Nội dung khóa học
Buổi học
Nội dung bài học
Các phương pháp gia công thô “Surface Rough”
Buổi thứ 1
Phương pháp gia công “Rough - Parallel”.
Phương pháp gia công “Rough - Radial”.
Phương pháp gia công “Rough - Porject”.
Phương pháp gia công “Rough - Flowline”.
Buổi thứ 2
Phương pháp gia công “Rough - Contour”.
Phương pháp gia công “Rough - Restmill”.
Phương pháp gia công “ Rough - Pocket”.
Phương pháp gia công “Rough - Plunge”.
Các phương pháp gia công tinh “Surface Finish”
Buổi thứ 3
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel”.
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel Steep”.
Phương pháp gia công “ Finish – Radial”
Phương pháp gia công “ Finish – Project”
Buổi thứ 4
Phương pháp gia công “ Finish – Flowline”
Phương pháp gia công “ Finish – Contour”
Phương pháp gia công “ Finish – Shallow”
Buổi thứ 5
Phương pháp gia công “ Finish – Pencil”
Phương pháp gia công “ Finish – Leftover”
Phương pháp gia công “ Finish – Scallop”
Phương pháp gia công “Finish – Blend”
Các phương pháp gia công “ Surface High Speed”
Buổi thứ 6
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Core Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Area Clearance”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Rest Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – OptiRough”
Buổi thứ 7
Các phương pháp gia công tinh “ Finishing – Waterline”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Scallop”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Horizontal Area”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Raster”
Buổi thứ 8
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Pencil”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Spiral”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Radial”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Hybrid”
Buổi thứ 9
Phương pháp sử dụng lệnh Transform để tạo các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.
Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.
Buổi thứ 10
Kiểm tra
Thông tin hỗ trợ
Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ CAD/CAM/CNC 3D SERVICES
Hotline: 0937777943
Địa chỉ: 105 Đường 339, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM.


Nội dung khóa học MasterCAM Lathe – Lập trình và mô phỏng tiện 2D&3D

Nội dung khóa học MasterCAM Lathe – Lập trình và mô phỏng tiện 2D&3D

Ưu điểm chương trình
-        Học thử miễn phí trước khi đóng học phí.
-        Hướng dẫn phương pháp học và cài đặt phần mềm miễn phí.
-        Học phí hợp lý
-        Học với các giáo viên có nhiều năm sử dụng và đào tạo MasterCAM.
-        Được cung cấp tài liệu và bài tập thực tế miễn phí.
-        Không giới hạn thời gian học
-        Đào tạo ONLINE cho học viên ở xa
Các đối tượng tham gia
-        Các bạn sinh viên
-        Các kỹ sư sản xuất
-        Các kỹ sư lập trình gia công
-        Các nhà quản lý sản xuất
Thời lượng
-        Học trong vòng 36 tiếng/12 buổi.
-        Mỗi buổi kéo dài 3 tiếng.
     Nội dung khóa học
Buổi học
Nội dung bài học
Phần I – Lập trình và mô phỏng tiện 2 trục
1
Giới thiệu tổng quan về tiện Mastercam
2
Giới thiệu các lệnh cơ bản để vẽ biên đạng 2D trong môi trường tiện Mastercam. Thực hành vẽ một số biên dạng tiện trong môi trường Mastercam
3
Giới thiệu cách nhập dữ liệu trừ môi trường Autocad
4
Phương pháp lấy biên dạng 2D từ mô hình 3D đối với các chi tiết tiện
5
Hướng dẫn cách lập trình vạt mặt
6
Hướng dẫn cách lập trình tiện thô
7
Hướng dẫn cách lập trình tiện tinh
8
Hướng dẫn cách lập trình tiện ren. (tiện ren 1 đầu mối, nhiều đầu mối, cách tiện ren côn….)
9
Hướng dẫn cách lập trình tiện rãnh
10
Hướng dẫn cách lập trình cắt đứt phôi
11
Hướng dẫn cách lập trình khoan
12
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện thô
13
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện tinh
14
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện chép hình
15
Hướng dẫn cách lập trình chu trình tiện rãnh
16
Hướng dẫn cách tạo chương trình con
Phần II – Lập trình và mô phỏng tiện 3 trục
17
Giới thiệu căn bản về tiện trục C
18
Hướng dẫn cách lập trình C-Axis- Face Contour
19
Hướng dẫn cách lập trình C-Axis-Cross Contour
20
Hướng dẫn cách lập trình C-Axis- Face Drill
21
Hướng dẫn cách lập trình C-Axis- Cross Drill
22
Hướng dẫn cách lập trình C-Axis- C-Axis Drill
23
Cách tạo chương trình con.
24
Cách tạo thư  viện dao và chế độ cắt tự động trong môi trường tiện Mastercam
25
Cách chỉnh sữa post cơ bản khi xuất  chương trình gia công tiện 2 và 3 trục.
26
Hướng dẫn cách lập trình tiện phay kết hợp trên máy tiện Integrex.
Thông tin hỗ trợ
Trung tâm Đào tạo và dịch vụ CAD/CAMCNC 3D SERVICES
Hotline: 0937777943
Địa chỉ: 105 Đường 339, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM.


DNC-ONE-Thiết bị chuyển đổi dữ liệu cho máy CNC

Ngày nay hầu hết các Doanh nghiệp có liên quan đến Lĩnh vực Cơ khí đều sử dụng máy CNC phục vụ cho nhu cầu sản xuất để thay thế cho các...