Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Nội dung khóa học MasterCAM Mill – Lập trình và mô phỏng phay 3D

Nội dung khóa học MasterCAM Mill – Lập trình và mô phỏng phay 3D

Ưu điểm chương trình
-        Học thử miễn phí trước khi đóng học phí.
-        Hướng dẫn phương pháp học và cài đặt phần mềm miễn phí.
-        Học phí hợp lý
-        Học với các giáo viên có nhiều năm sử dụng và đào tạo MasterCAM.
-        Được cung cấp tài liệu và bài tập thực tế miễn phí.
-        Không giới hạn thời gian học
-        Đào tạo ONLINE cho học viên ở xa
Các đối tượng tham gia
-        Các bạn sinh viên
-        Các kỹ sư sản xuất
-        Các kỹ sư lập trình gia công
-        Các nhà quản lý sản xuất
Thời lượng
-        Học trong vòng 45 tiếng/15 buổi.
-        Mỗi buổi kéo dài 3 tiếng.
     Nội dung khóa học
Buổi học
Nội dung bài học
Các phương pháp gia công thô “Surface Rough”
Buổi thứ 1
Phương pháp gia công “Rough - Parallel”.
Phương pháp gia công “Rough - Radial”.
Phương pháp gia công “Rough - Porject”.
Phương pháp gia công “Rough - Flowline”.
Buổi thứ 2
Phương pháp gia công “Rough - Contour”.
Phương pháp gia công “Rough - Restmill”.
Phương pháp gia công “ Rough - Pocket”.
Phương pháp gia công “Rough - Plunge”.
Các phương pháp gia công tinh “Surface Finish”
Buổi thứ 3
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel”.
Phương pháp gia công “ Finish – Parallel Steep”.
Phương pháp gia công “ Finish – Radial”
Phương pháp gia công “ Finish – Project”
Buổi thứ 4
Phương pháp gia công “ Finish – Flowline”
Phương pháp gia công “ Finish – Contour”
Phương pháp gia công “ Finish – Shallow”
Buổi thứ 5
Phương pháp gia công “ Finish – Pencil”
Phương pháp gia công “ Finish – Leftover”
Phương pháp gia công “ Finish – Scallop”
Phương pháp gia công “Finish – Blend”
Các phương pháp gia công “ Surface High Speed”
Buổi thứ 6
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Core Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Area Clearance”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – Rest Roughing”
Phương pháp gia công thô “ Roughing – OptiRough”
Buổi thứ 7
Các phương pháp gia công tinh “ Finishing – Waterline”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Scallop”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Horizontal Area”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Raster”
Buổi thứ 8
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Pencil”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Spiral”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Radial”
Phương pháp gia công tinh “ Finishing – Hybrid”
Buổi thứ 9
Phương pháp sử dụng lệnh Transform để tạo các chương trình giống nhau hoặc chương trình con.
Cách xuất chương trình và chỉnh sửa Post.
Buổi thứ 10
Kiểm tra
Thông tin hỗ trợ
Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ CAD/CAM/CNC 3D SERVICES
Hotline: 0937777943
Địa chỉ: 105 Đường 339, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DNC-ONE-Thiết bị chuyển đổi dữ liệu cho máy CNC

Ngày nay hầu hết các Doanh nghiệp có liên quan đến Lĩnh vực Cơ khí đều sử dụng máy CNC phục vụ cho nhu cầu sản xuất để thay thế cho các...